До питання про використання закатуваних цементобетонних сумішей для будівництва дорожніх покриттів автомобільних доріг

В даний час на існуючих автомобільних дорогах України конструкції дорожніх покриттів не відповідають вимогам щодо довговічності та несучої здатності, у зв’язку з постійним зростанням інтенсивності руху та вантажонапруженості перевезень, появою нових видів транспортних засобів зі збільшеними навантаженнями на осі та неконтрольованим перевантаженням транспорту.

Наслідком становища, що склалося, є швидке руйнування асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг і колієутворення. При цьому доводиться частіше ремонтувати покриття нежорсткого дорожнього полотна, міжремонтні терміни скорочуються, тому збільшуються витрати на утримання та подальший ремонт дорожнього полотна.

Аналіз публікацій

Будівництво монолітних цементобетонних покриттів здійснюється бетоноукладальниками на колісно-рейковому ходу або з ковзкою опалубкою, а також із жорстких бетонних сумішей, що ущільнюються укочуванням важкими дорожніми катками [1-10].

До недоліків технології будівництва монолітних цементобетонних покриттів з укладанням бетонних сумішей бетоноукладачами на колісно-рейковому ходу або зі ковзкою опалубкою відносяться більш тривалий термін догляду за свіжоукладеним бетоном, що становить не менше 28 діб, пов’язаний з процесом набору міцності бетоном при твердінні; висока первісна вартість влаштування цементобетонного покриття, порівняно з асфальтобетонним, за рахунок додаткових витрат для пропуску автомобільного транспорту при існуючій мережі доріг, що особливо критично при влаштуванні дорожніх покриттів покрытий у містах та населених пунктах; низька комфортабельність проїзду дорогами з цементобетонним покриттям.

Цементобетонні суміші (roller-compacted concrete), що закочуються котками, дозволяють отримати різновид монолітного цементобетону з мінімально можливим водоцементним ставленням (В/Ц), при якому можлива максимальна ступінь ущільнення матеріалу котками із забезпеченням формування щільної структури. Консистенція цементобетонної суміші повинна бути такою, щоб витримати масу віброкатка, а також забезпечити необхідний рівень ущільнення [7-9].

При гідратації цементу потрібно близько 15% води від його маси. Тому при витраті цементу 300-400 кг/м3 потрібно 45-60 л води для взаємодії. Решта води надає цементобетонній суміші таких технологічних якостей, як зручноукладальність і зручнообробність. Зниження витрати води зменшує усадочні та температурні деформації цементобетону [7, 10].

Іншою перевагою застосування жорстких цементобетонних сумішей є можливість укладання за допомогою найпоширеніших машин: автогрейдерів, щебенерозподільників та асфальтоукладальників. Відпадає необхідність використання дорогоцінних бетоноукладачів, а також армування плоскими або рулонними зварними сітками.

Технологія укочуваного цементобетону включає: приготування суміші, транспортування, укладання, ущільнення і догляд. Велике поширення укочуваний бетон отримав при спорудженні дамб і підпірних стінок гребель.

У країнах Європи і США укочувані цементобетонні суміші в дорожньому будівництві використовують при влаштуванні шарів дорожніх покриттів, призначених для руху важких транспортних засобів (контейнеровози, військові автомобілі, машини лісотехнічної промисловості); контейнерні термінали, автомобільні стоянки; під’їзних, сільських, лісових доріг із високими транспортними навантаженнями; другорядних доріг та вулиць, місцевих доріг та автомагістралей, автомобільних під’їздів до аеропортів, злітно-посадкових смуг аеродромів; як шар посилення при реконструкції старих дорожніх покриттів [9].

Таке дорожнє покриття набагато міцніше і довговічніше за асфальтобетонні, крім того, на їх влаштування витрачається значно менше часу, порівняно з традиційними технологіями облаштування монолітних цементобетонних покриттів [7-10].

Цементобетонні суміші, що укочуються, в дорожньому будівництві у якості в’яжучої речовини включають портландцемент з додаванням мікронаповнювача, в багатьох випадках золи-винесення (15-20% від витрати цементу). Така цементобетонна суміш повинна мати жорстку консистенцію (показник зручності на стандартному технічному віскозиметрі не менше 30 с), щоб її можна було укладати асфальтоукладачами і ущільнювати до необхідної щільності котками. У Німеччині така суміш класифікується від землисто-вологої до твердої, у США – як «non-slump». Компоненти цементобетонної суміші перемішуються в стаціонарних бетонозмішувальних установках, а після доставки суміш укладається та попередньо ущільнюється асфальтоукладальниками, що мають велику масу. Остаточне ущільнення досягається за допомогою вібро-, пневмо або комбінованих котків [7-10].

Існуючий досвід влаштування дорожніх покриттів з цементобетонних сумішей, що укочувалися котками, показав можливість їх застосування при влаштуванні доріг, якими рухаються транспортні засоби з великим осьовим навантаженням, наприклад, при будівництві під’їзних доріг для надважких транспортних засобів на промислових підприємствах; покриттів для контейнерних майданчиків та обладнання в портах; майданчиків для стоянок заправних та армійських машин, військових та транспортних літаків [7-10].

Міцність на стиснення укочуваного бетону може бути отримана більше 50 МПа. Міцність на вигин безпосередньо пов’язана з міцністю на стиск і, залежно від виду бетонної суміші, становить 3,5-7,0 МПа. Модуль пружності аналогічний або трохи вищий, ніж у звичайного цементобетону, якщо суміші мають однаковий вміст цементу. Стирання покриття з укочуваного цементобетону і звичайного, також аналогічні. Більш високий відсоток розчинної частини (мікронаповнювач, цемент та пісок), порівняно із звичайним цементобетоном, дозволить проводити механічну обробку для зміцнення поверхні. Міцність зчеплення на стику шарів достатня при влаштуванні шарів дорожнього покриття протягом 1 години, але може вимагати зменшення інтервалу в більш теплу погоду. Марка по морозостійкості укочуваного цементобетону вища, ніж у звичайного, показники усадки зазвичай менші через нижчий В/Ц, а проникність (досвід СП показав менше) порівнянна зі звичайним бетоном [9].

Для оцінки суміші цементобетонної суміші застосовується модифікований прилад Вебе. Ефективне ущільнення укочуванням жорсткої цементобетонної суміші досягається при жорсткості суміші за модифікованим приладом Інтернету від 30 до 40 с [7].

Для оцінки ущільненості цементобетонної суміші застосовують модифікований метод проктора, який зазвичай використовують для визначення ущільненості цементогрунту [7].
Одна з головних переваг застосування жорстких цементобетонних сумішей у якості матеріалу для влаштування дорожніх покриттів є можливість відкриття руху автомобільного транспорту через 2 діб при температурі вище 200С і через 3-4 діб при нижчій температурі (5-200С) [9].

Мета та постановка задачі

Метою роботи є дослідження впливу компонентів жорсткої цементобетонної суміші на фізико-механічні властивості бетону, а також дослідно-промислове впровадження технології укочуваного бетону в м. Харкові. Основним завданням є отримання складу укочуваний цементобетонних сумішей для влаштування покриття та основи дорожніх покриттів із застосуванням вітчизняних матеріалів.

Основи отримання укочуваного цементобетону

Одним з напрямків отримання складів цементобетонної суміші для цементобетону, що закочується, є застосування різних відходів промислового виробництва для мінімізації вартості кінцевого продукту [11-13].

Відомий спосіб приготування цементобетонної суміші [11] для пристрою дорожніх та аеродромних покриттів, що включає перемішування цементу, золошлакових відходів сміттєспалювання, наповнювачів, добавок-модифікаторів, добавок-детоксикантів і води при наступному співвідношенні компонентів (мас. %2); золошлакові відходи сміттєспалювання 40-60; заповнювач 0-30; добавка-модифікатор бетону 0,02-0,075; добавка-детоксикант 0-0,35 та вода.

В якості добавки-модифікатора використовують суміш добавок: кремнеземисті, пластифікуючі і прискорювачі твердіння у співвідношенні, мас. %: кремнеземна добавка 0-58, пластифікуюча добавка 17-35 і прискорювач твердіння 25-65. При цьому як кремнеземисту добавку використовують модифікатор МБ 10-01 або мікрокремнезем, або маршаліт.

В якості добавок-детоксикантів використовують речовини: СДО, СНО, СГК або їх подвійні або потрійні суміші при масовому співвідношенні 1:(0,5-1) або 1:1:(0,25-0,3) відповідно. Недолік зазначеного способу приготування цементобетонної суміші – необхідність сортування та сепарації від металевих включень та незгорілих фракцій відходів сміттєспалювання, а також їх детоксикація. Нестабільність фізико-механічних характеристик відходів сміттєспалювання може призвести до значного розкиду величин міцності та морозостійкості укочуваного цементобетону.

Відомий спосіб приготування цементобетонної суміші [12], який включає перемішування цементу, золи гідровидалення, піску, великого заповнювача та води при наступному співвідношенні компонентів, мас. год.: цемент 270-340; зола гідровидалення 60-130; пісок 510; великий заповнювач 1260 і вода 200. У зольну суспензію в процесі активації та/або після її закінчення додатково вводять різні функціональні добавки: пластифікуючі та водоредукуючі, водоутримуючі або такі, що покращують перекачування, сповільнювачі схоплювання та твердіння, прискорювачі схоплювання та твердіння та протиморозні.

Недоліком зазначеного способу приготування цементобетонної суміші є великий розкид витрати цементу та золи гідровидалення, що впливає на кількість дрібного та великого заповнювача. Потрібна додаткова активація золи для дворазового збільшення питомої поверхні зольних частинок. У складі використовується велика кількість води (В/Ц = 0,42-0,50), що зменшує жорсткість бетонної суміші, а отже, не може застосовуватися як високоміцний цементобетон для дорожніх покриттів. Ще одним способом приготування цементобетонної суміші [13] для влаштування дорожніх та аеродромних покриттів є перемішування цементу, активованої золи-внесення, піску, великого заповнювача, дрібної фракції до 3 мм та великої фракції від 5 мм до 20 мм асфальтобетонного грануляту (АГ), води при наступному співвідношенні компонентів, мас. ч.: цемент 356; зола-уносу 89; пісок 561; великий заповнювач 685; АГ (дрібний) 50; АГ (великий) 468; вода 180. В якості пластифікуючої добавки використовується суперпластифікатор С-3.

Недолік зазначеного способу приготування суміші – велика кількість компонентів, що входять до її складу, необхідність додаткового активування золи-винесення в кульовому млині, а також дроблення з подальшим решетуванням по фракціях асфальтобетону фрезерованого. При цьому клас бетону за міцністю не перевищує В25, а за морозостійкістю F100. Спосіб приготування суміші такого типу дуже складний, у зв’язку з розбивкою всіх заповнювачів на три частини та з поетапним введенням кожного компонента в змішувач, з обов’язковим наступним перемішуванням.

Для підбору складу укочуваної цементобетонної суміші проведені лабораторні випробування з різними видами цементів, щебеню, піску і добавок (табл. 1).

Таблиця 1 – Підбір складу укочуваної цементобетонної суміші для покриття і основи

Було підібрано оптимальне водоцементне відношення для формування зразків із твердої цементобетонної суміші (рис. 1).

В основу отримання складу цементобетонної суміші покладено застосування високомарочного цементу, дрібного піску, двох (або трьох) фракцій щебеню, мінеральної добавки, комплексної добавки та неметалічної фібри, що призведе до збільшення щільності, міцності укочуваного бетону на стиск, водонепроникності та морозостійкості, довговічності зведених покриттів.

Рис. 1 – Подбор состава укатываемой цементобетонной смеси:
а – перемешивание цементобетонной смеси в лаборатории;
б – укладка цементобетонной смеси в форму-призму;
в – укладка цементобетонной смеси в форму-куб

В якості комплексних добавок, залежно від температурних умов укладання укочуваної цементобетонної суміші можуть виступати: пластифікуючі і водоредукуючі; водоутримуючі або такі, що покращують перекачування; сповільнювачі схоплювання та твердіння; прискорювачі схоплювання та твердіння; кольматуючі пори; газоутворюючі; повітровтягуючі та протиморозні.

У запропонованому нами способі приготування цементобетонної суміші, на який отримано патент України [14], порядок наступний: дві фракції щебеню 5-10 і 5-20 мм перемішуються з піском і неметалевою фіброю довжиною 10-25 мм, потім додається цемент та мінеральна добавка (з питомою поверхнею не менше 3-5 тис. см2/г з наступним перемішуванням, згодом додається вода замішування з комплексною добавкою і остаточно перемішуються всі компоненти.

Склади жорстких цементобетонних сумішей, запропонованих на будівництво дорожніх покриттів автомобільних доріг, наведено в табл. 2.

У лабораторії кафедри будівельних конструкцій ХНУГГ імені О.М. Бекетова були проведені випробування цементобетонних зразків-призм, заформованих в інвентарній металевій опалубці під час укладання дослідної ділянки дороги з укочуваного бетону розташованого за адресою: сел. Бабаї, вул. Соборна, 18. Дослідна ділянка обрана на в’їзді на територію промислових складів, де здійснюється інтенсивний рух вантажного транспорту.

На будівельному майданчику зразки-призми виготовлялися в інвентарній металевій опалубці розміром 15х15х60 см, які зберігалися за умов близьких до реальних. Ущільнення здійснювалося за допомогою перфоратора марки HILTI TE 76 зі спеціальною насадкою у два шари завтовшки по 7-8 см (рис. 2).

Таблиця 2 – Склад укочуваного цементобетону для покриття та основи

Рис. 2 – Формування зразка-призми

Випробування цементобетонних зразків-призм на розтяг при вигині, а також на стиск проведені при температурі 180С на гідравлічному пресі ПСУ-250 відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-214:2009. Випробування зразків на стиск проводилося за допомогою двох металевих пластин розміром у плані 15х15 см завтовшки 1 см шляхом навантаження торцевої частини напівпризм (рис. 3).

Рис. 3 – Випробування на міцність: а – зразка-призми; б -зразка-куба;

Нижче у табл. 3 та 4 наведені дані обробки результатів випробування цементобетонних зразків.
Для оцінки суміші твердої цементобетонної суміші застосовувався тільки пристрій Вебе, т.я. прилад Червоного та метод Скрамтаєва не дозволяли отримувати достовірні дані для визначення марок бетонних сумішей по зручності укладення Ж3-Ж4. Ефективне укладання цементобетонної суміші віброплитою досягалося при жорсткості суміші 25-30 с.

Основні технологічні операції, виконані при укладанні укочуваної цементобетонної суміші на дослідній ділянці:

 1. Вирубування старого асфальтобетону на площі 36 м2.
 2. Підсипання та розрівнювання у якості основи щебеневого шару товщиною 20 см.
 3. Ущільнення щебеневого шару віброплитою вагою 450 кг (рис. 4 а).
 4. Полив верхнього шару основи перед укладанням цементобетонної суміші (рис. 4 б).
 5. Доставка цементобетонної суміші, накритої в кузові брезентом, на будівельний майданчик бортовим самоскидом (рис. 4, в).
 6. Вивантаження цементобетонної суміші посередині ділянки, що укладається (рис. 4, г).
 7. Розрівнювання цементобетонної суміші та зрізання надлишків малогабаритним екскаватором на гусеничному ходу (рис. 4, д).
 8. Ущільнення цементобетонної суміші віброплитою вагою 450 кг (рис. 4, е).

Таблиця 3 – Визначення міцності цементобетону на розтяг при вигині

Таблиця 4 – Визначення міцності цементобетону на стиск

Рис. 4 – Укладання цементобетонної суміші за технологією укочуваного цементобетону на дослідній ділянці: а-к – послідовність технологічних операцій

Після ущільнення нанесення матеріалу RCC Surfase Pro (засіб для затирання) для покращення обробки поверхні та її зміцнення (рис. 4 ж).

Механічна обробка поверхні проводилася із застосуванням двороторної бетонооздоблювальної машини з діаметром дисків 900 мм. У місцях сполучення старого асфальтобетону з новим цементобетонним покриттям механічна обробка проведена однороторною бетонообробною машиною з діаметром диска 600 мм (рис. 4, з).

На підвищення зчеплення наносився поверхневий рельєф покриття з допомогою спеціальної металевої щітки.

Після обробки бетонооздоблювальними машинами та створення рельєфу наносився засіб для догляду за бетоном Sinak S-102 для запобігання ранньому випаровуванню води та додатковому зміцненню поверхні, що рівноцінно 14 добам поливу водою (рис. 4, к).

Після набору бетоном 70-75% міцності на четверту добу було відкрито рух транспорту на укладеній з укочуваної цементобетонної суміші ділянці дороги.

Висновки

Використання високоміцної марки портландцементу з мінеральною добавкою у вигляді метокаоліну або меленого гранульованого шлаку, неметалічної фібри, дрібного піску і двох (або трьох) фракцій великого заповнювача дозволило отримати склад укочуваної цементобетонної суміші для будівництва дорожніх одягів автомобільних доріг з високими показниками.Слід зазначити, що застосування такої бетонної суміші вимагає незначної енергоємності, забезпечує меншу усадку за рахунок низького водоцементного відношення (В/Ц=0,23-0,36), збільшує відстань між деформаційними швами, а головне скорочується термін будівництва.

Проведені лабораторні та дослідно-промислові випробування підтвердили можливість широкого використання для будівництва цементобетонних доріг в Україні закатуваних цементобетонних сумішей та необхідність розробки вітчизняних нормативних документів на підбір складу та технологію укладання на підставі досвіду США та Європейських країн.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Левицький Є.Ф., Чернігів В.О. Бетонні покриття автомобільних шляхів. – М.: Транспорт, 1980. – 288 с.
 2. Толмачов С.М. Будівництво автошляхів з цементним покриттям в Україні – реальність сьогодення // Науково-виробничий журнал Автомобільні дороги. Будівництво. №4 (234) липень – серпень 2013р. – С. 36-40.
 3. Радовський Б.С. Цементобетонні покриття США // Дорожня техніка, 2009. – З. 50-58.
 4. ДБН В.2.3-4: 2015. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування., Частина ІІ. Будівництво. – К. Мінрегіон Україна, 2015. – 104 с.
 5. ГБН В.2.3-37641918-ххх:201х (залишкова редакція). Автомобільні дороги. Дорожнє полотно жорстке та з жорсткими прошарками. Проектування та будівництво. – К.: Державна агенція автодоріг України, 201х. – 84 с.
 6. СТО НАБУД 2.25.41-2011. Влаштування цементобетонних покриттів автомобільних доріг. – Москва, 2011. – 44 с.
 7. ACI 325.10R-95 (Reapproved 2001). Report on Roller-Compacted Concrete Pavements. Reported by ACI Committee 325. – 32 p.
 8. ACI 309.5R-00 (Reapproved 2006). Compaction of Roller-Compacted Concrete. Reported by ACI Committee 309. – 19 p.
 9. ACI 327R-14 (Reapproved 2015). Guide of Roller-Compacted Concrete Pavements. Reported by ACI Committee – 55 p.
 10. Сучасний стан та перспективи застосування технології укочуваного бетону. Оглядова інформація Автомобільні дороги та мости. 6-2004. – 87 с.
 11. Патент 2311236 Російської Федерації. Спосіб утилізації золошлакових відходів сміттєспалювання / Рахманов В.А., Меліхов В.І., Казарін С.К., Козловський А.І., Амханіцький Г.Я., Горбовець М.М.; патентовласник ВАТ Технологічний інститут «ВНИИЖЕЛЕЗОБЕТОН».- № 2005103327/03; заявл. 10.02.2005; опубл. 20.07.2007, Бюл. №33.
 12. Патент 2351563 Російської Федерації. Спосіб приготування бетонної суміші/Суханов М.А., Сальтонс В.М., Лепеєв В.Ф., Синіцин А.А.; патентовласник Суханов М.А. – № 2007123258/03; заявл. 21.06.2007; опубл. 10.04.2009, Бюл. №10.
 13. ППатент 2463271 Російської Федерації. Бетонна суміш / Ніколаєнко В.Л., Балабанов В.Б.; патентовласник Ніколаєнко В.Л., Балабанов В.Б. – № 20111111955/03; заявл. 29.03.2011; опубл. 10.10.2012, Бюл. №28.
 14. Патент 122712 України. МПК С04В 28/00. Спосіб приготування бетонної суміші / Бабаєв В.М., Бугаєвський С.О., Вінніков О.В., Семененко В.С., Прилуцька С.П.; власник ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – № U2017 07257; заявл. 10.07.2017; опубл. 25.01.2018, Бюл. №2.

 

REFERENCES

 1. Levitskiy E.F.. Chernigov V.A. Betonnyye pokrytiya avtomobilnykh dorog. – M.: Transport. 1980. – 288 s.
 2. Tolmachev S.N. Stroitelstvo avtodorog s tsementnym pokrytiyem v Ukraine – realnost segodnyashnego dnya // Naukovo-virobnichiy zhurnal Avtomobіlnі dorogi. Budіvnitstvo. №4 (234) lipen – serpen 2013 r. – S. 36-40.
 3. Radovskiy B.S. Tsementobetonnyye pokrytiya v SShA // Dorozhnaya tekhnika. 2009. – S. 50-58.
 4. DBN V.2.3-4:2015. Avtomobilni dorohy. Chastyna I. Proektuvannia., Chastyna II. Budivnytstvo. – K. Minrehion Ukrainy, 2015. – 104 s.
 5. HBN V.2.3-37641918-khkhkh:201kh (ostatochna redaktsiia). Avtomobilni dorohy. Dorozhnii odiah zhorstkyi ta z zhorstkymy prosharkamy. Proektuvannia ta budivnytstvo. – K.: Derzhavne ahentstvo avtodorih Ukrainy, 201kh. – 84 s.
 6. STO NOSTROY 2.25.41-2011. Ustroystvo tsementobetonnykh pokrytiy avtomobilnykh dorog. – Moskva. 2011. – 44 s.
 7. 7. ACI 325.10R-95 (Reapproved 2001). Report on Roller-Compacted Concrete Pavements. Reported by ACI Committee 325. – 32 p.
 8. 8. ACI 309.5R-00 (Reapproved 2006). Compaction of Roller-Compacted Concrete. Reported by ACI Committee 309. – 19 p.
 9. 9. ACI 327R-14 (Reapproved 2015). Guide of Roller-Compacted Concrete Pavements. Reported by ACI Committee – 55 p.
 10. Sovremennoye sostoyaniye i perspektivy primeneniya tekhnologi ukatyvayemogo betona. Obzornaya informatsiya. Avtomo-bilnyye dorogi i mosty. 6-2004. – 87 s.
 11. Patent 2311236 Rossiyskoy Federatsii. Sposob utilizatsii zoloshlakovykh otkhodov musoroszhiganiya / Rakhmanov V.A.. Melikhov V.I.. Kazarin S.K.. Kozlovskiy A.I.. Amkhanitskiy G.Ya.. Gorbovets M.N.; patentoobladatel OAO Tekhnologicheskiy institut «VNIIZhELEZOBETON». – № 2005103327/03 ; zayavl. 10.02.2005 ; opubl. 20.07.2007. Byul. № 33.
 12. Patent 2351563 Rossiyskoy Federatsii. Sposob prigotovleniya betonnoy smesi / Sukhanov M.A.. Saltons V.N.. Lepeyev V.F.. Sinitsyn A.A.; patentoobladatel Sukhanov M.A. – № 2007123258/03 ; za-yavl. 21.06.2007 ; opubl. 10.04.2009. Byul. № 10.
 13. Patent 2463271 Rossiyskoy Federatsii. Betonnaya smes / Nikolayenko V.L.. Balabanov V.B.; patentoobladatel Nikolayenko V.L.. Balabanov V.B. – № 20111111955/03 ; zayavl. 29.03.2011 ; opubl. 10.10.2012. Byul. № 28.
 14. Patent 122712 Ukrainy. MPK S04V 28/00. Sposib pryhotuvannia betonnoi sumish / Babaiev V.M., Buhaievskyi S.O., Vinnykov O.V., Semenenko V.S., Prylutska S.P.; vlasnyk KhNUMH im. O.M. Beketova. – № u2017 07257 ; zaiavl. 10.07.2017 ; opubl. 25.01.2018, Biul. № 2.

 

Надійшла в редакцію 02 квітня 2018 р.
Бугаєвський Сергій Олександрович1, доцент, к.т.н.,
Вінников Олексій Володимирович2,
Семененко В’ячеслав Сергійович2,
Корзун Сергій Миколайович3,
Бугаєвський Михайло Сергійович4
1Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова,
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, тел. +38 050-937-90-16,
bugaevskiysa@gmail.com
2ТОВ «БК «Фортіс Груп»,
61001, Україна, м. Харків, вул. Здоров’я Набережна, 12, тел. +38 057-727-07-87,
mailfortiskh@gmail.com
3Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
61002, Україна, г. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, тел. +38 050-756-62-99,
asanstalker@gmail.com
4Харківський національний університет радіоелектроніки,
61166, Україна, м. Харків, пр. Науки, 14, тел. +380 066-693-79-27, bugaevsky73@gmail.com

 

Застосування бетону, що укочується для будівництва цементобетонних покриттів

Анотація. Проведено лабораторні дослідження і підбір складів цементобетонних сумішей для отримання бетону, що укочується, який застосовується при будівництві цементобетонних покриттів. Виконано дослідно-промислове впровадження технології цементобетону, що укочується, шляхом укладання ділянки дороги на території підприємства в м. Харків.

Ключові слова: склад бетонної суміші; жорсткість бетонної суміші; бетон, що укочується; міцність на стиск; міцність на розтяг при згині.

 

Применение укатываемого бетона для строительства цементобетонных покрытий

Аннотация. Проведены лабораторные исследования и подбор составов бетонных смесей для получения укатываемого бетона, применяемого при строительстве цементобетонных покрытий. Выполнено опытно-промышленное внедрение технологии укатываемого бетона путем укладки участка дороги на территории предприятия в г. Харькове.

Ключевые слова: состав бетонной смеси; жесткость бетонной смеси; укатываемый бетон; прочность на сжатие; прочность на растяжение при изгибе.

 

Бугаевский Сергей Александрович1, к.т.н., доц., Винников Алексей Владимирович2, Семененко Вячеслав Сергеевич2, Корзун Сергей Николаевич3, Бугаевский Михаил Сергеевич4

1Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, 61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17, тел. +38 050-937-90-16, bugaevskiysa@gmail.com

2ООО «СК «Фортис Груп», 61001, Украина, г. Харьков, ул. Здоровья Набережная, 12, тел. +38 057-727-07-87, mailfortiskh@gmail.com

3Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 61002, Украина, г. Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 25, тел. +38 050-756-62-99, asanstalker@gmail.com

4Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 61166, Украина, г. Харьков, пр. Науки, 14, тел. +380 066-693-79-27, bugaevsky73@gmail.com